Tervetuloa OSUVA-projektin sivuille!

OSUVA on Tekes-osarahoitteinen tutkimusprojekti, jossa tutkitaan osallistuvaa innovaatiotoimintaa ja sen johtamista edistäviä tekijöitä monialaisesti. Tutkimuskohteeksi on rajattu sosiaali- ja terveydenhuollon muutostilanteet.

Työorganisaatioina ja kumppaneina ovat Etelä-Karjalan Sosiaali- ja Terveyspiiri, Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry, Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin psykiatrian tulosalue, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Perusturvakuntayhtymä Akseli sekä Vaasan kaupunki.

OSUVAn hyödyntäjäkumppaneita ovat Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Super, Sairaanhoitajaliitto, Talentia, JHL sekä Tehy. Projektissa rakennetaan konkreettisia uudistuksia ja toimintatapojen muutoksia kiinteässä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Projektin tarkoituksena on tuottaa tutkittua tietoa osallistuvan innovaatiotoiminnan johtamisesta ja sen edistämiseen liittyvistä tekijöistä ja toimintavoista. Lisäksi tavoitteena on synnyttää aito innovaatiotoiminnan ja sen johtamisen tutkimisen sekä kehittämisen kumppanuusverkosto, jonka tavoitteena on sekä menetelmällinen että teoreettinen uuden luominen.

Kerro ajatuksistasi ja kommentoi kirjoituksiamme! Haluamme kannustaa lukijoita avoimeen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää Kirjoita kommentti

Havaintoja tutkijoiden yhteiskehittelystä

Osuvan tutkijat ovat esittäneet alustavia tuloksia siitä, miten tutkijayhteistyö rakentuu yhteiskehittämiseksi ja miten sen kautta voidaan päästä reflektoivaan ja dialogiseen tiedon muodostamiseen. Aineisto koostuu tutkijatapaamisten nauhoituksista. Analyysikehikkona olemme käyttäneet Ramstadin mallista esiin nostettuja reflektiivistä kehittämistyötä konkretisoivia teemoja. Monitieteisen tutkijayhteistyön rakentumista voidaan kuvata seuraavasti: yhteiskehittäminen ei lähde tyhjästä, vaan tarvitaan aikaa avata keskusteluja … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Tarkastelussa työntekijöiden osallistuminen

Koko yhteiskunta on kiihtyvässä muutoksessa.  Aikaisemmin niin turvallinen ja vakaa kunnan tai valtion tehtävissä tehty työ  on rakenteiden uudistuessa samassa muutoksessa kuin mikä tahansa muu työ. Samat  epävarmuustekijät ovat siirtyneet koskemaan myös julkisen työnantajan  palveluksessa tehtävää työtä. Työn sisällön, esimerkiksi tuotettavien  palvelujen, edellytetään kehittyvän ja uudistuvan. Vaaditaan uusia  palvelurakenteita. Miten … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Muutospaineet ja niihin vastaaminen

Julkisten palveluiden kehittämiseen kohdistuu suuria muutospaineita, sillä palveluiden on uudistuttava vastaamaan hallinnon ja käyttäjien muuttuneita arvoja ja tarpeita. Tämä edellyttää laadullisesti uudenlaista innovatiivista ajattelua palveluja suunniteltaessa, sillä tulevaisuudessa julkisten palvelujen käyttäjät vaikuttavat valinnoillaan palvelutarjontaan. Jatkossa asiakkaan näkökulma ja tarpeet pitää nostaa keskiöön julkisia palveluja suunniteltaessa. Miten se tulisi sinun mielestäsi tehdä? Oletko törmännyt hyvään … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti

Arjen pieniä tekoja – innovointia matalalla kynnyksellä

Osallistuvan innovoinnin ei tarvitse olla kovinkaan juhlallista tai ylevää – arjen pienet teot riittävät. Helpottavaa, eikö totta! Mutta miten se tehdään? Miten lähiesimies voi tukea osallistuvaa innovointia työyhteisössä? Muutama ajatuksen itu Osuva-projektin matkan varrelta: Asiakkaan tarvetta ja oman työyhteisön toimintatapoja havainnoidaan ja niistä keskustellaan jatkuvasti työn lomassa, monilla foorumeilla Vähäiseltäkin … Jatka lukemista

Lue lisää Kirjoita kommentti